mandag 14. mai 2012

 Da er planene om grusgang i ferd med å realiseres.
Og som så ofte før vokser prosjektet etter hvert som vi jobber, denne gang fra å være en liten grusgang
langs med verandaen, til å bli helt bort i andre enden av huset - med gruset sitteplass.

 Det gjenstår ennå en del arbeid - har foreløpig lagt steinkant, lagt duk og fylt i grus.
Steinen som skal i kommer etter hvert.
Et lite bed ble det også..

Mye jobb gjenstår, flere bilder kommer når prosjektet er ferdig.